IELTS nyelvvizsga

Az IELTS (International English Language Testing System) típusú nemzetközi nyelvvizsga elsősorban a Brit Nemzetközösségekhez tartozó államokban volt elfogadott, mára már az egész világon (ide értve az Egyesült Államokat is) elismertté vált. Az 1989-ben létrejött vizsgát először Ausztráliában, Új-Zélandon, Angliában és Kanadában ismerték csak el, ma már több ezer felsőoktatási intézményben és állami szervnél világszerte elfogadott.

Az IELTS típusú nyelvvizsgát évente több mint 1 millió ember teszi le 135 országban, azért, hogy angol nyelvtudását bizonyítsa. A vizsgát azok számára ajánljuk, akik külföldi intézménybe készülnek tanulni vagy dolgozni. Mostanra egyre több ország nemzeti nyelvvizsgarendszerével kompatibilis, így a magyar nyelvvizsgarendszer szintjein is pontosan megfeleltethetők az IELTS vizsgán elért eredmények, így különbözeti vizsga letétele nélkül is honosítható.

Az IELTS vizsgán az összes vizsgázó ugyanazon tesztet oldja meg, melynek összesített eredményét egy 1-9-ig terjedő skálán pontoznak. Az eredményben fél pontok is adhatóak.

TOVÁBB

TOEFL VIZSGA

A TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ’az angol, mint idegen nyelv’ elnevezésű nyelvvizsga a jelöltek angol nyelvi készségeit értékeli. Elsősorban az észak-amerikai (USA és Kanada) oktatási intézményekben történő továbbtanuláshoz, ösztöndíjakhoz elengedhetetlen a megfelelő szintű angol nyelvtudás ismerete, ezért az amerikai egyetemek és főiskolák a nem anyanyelvű felvételizőktől a TOEFL vizsgát jelölik meg felvételi követelményként. A TOEFL vizsga az Educational Testing Service (ETS) védjegye és világszerte letehető. 1964-es bevezetése óta eddig 23 millióan tették le.

2005-ös bevezetés óta a TOEFL iBT (Internet-Based test) internet alapú TOEFL tesztet, fokozatosan felváltotta a TOEFL CBT-t (computer based test), a számítógép alapú és PBT (paper based test) a papír alapú tesztet, bár ez utóbbi még bizonyos területeken használatos.

A 4 órás írásbeli vizsga során olyan feleletválasztásos tesztet kell kitölteni, amely az amerikai angol nyelv hallás utáni megértését, a nyelvtani szerkezetek és kifejezések helyes felismerését, a szókincs nagyságát és az összefüggő szöveg értelmezésében való jártasságot méri. A kor szellemének megfelelően a vizsga számítógépen folyik. Az iBT összpontszáma 120, készségenként 30.

TOVÁBB

Cambridge

A Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) egynyelvű nyelvvizsgák az egész világon elismertek és élvonalbeli minősítést nyújtanak az angolul tanulók számára az egész világon. Ezekre a vizsgákra évente 130 országban, több mint 2 millió hallgató jelentkezik. A vizsga segítheti a főiskolákra vagy egyetemekre való bejutást, elősegítheti a hallgató pályáján való előrehaladását, továbbá a vizsga által lemérhető az egyes hallgatók fejlődése az angol nyelv elsajátításában. Magyarországon 2003 óta akkreditáltak, így felvételinél, diplománál és munkavállalásnál is elfogadottak.

A vizsgák az Európa Tanács Európai Nyelvi Keretrendszerére épülnek. Mostanra egyre több ország nemzeti nyelvvizsgarendszerével kompatibilis, így a magyar nyelvvizsgarendszer szintjein is pontosan megfeleltethetők a Cambridge vizsgákon elért eredmények a táblázat szerint:

TOVÁBB